Algemene (betalings)voorwaarden

 1. Wanneer u door één van onze specialisten wordt behandeld, ontstaat er een zgn. ‘behandelovereenkomst’. De diensten die uw behandelaar levert, dienen vergoed te worden zoals beschreven in onderstaande voorwaarden.
 2. Betaling:
 • Vanuit de aanvullende verzekering kunnen de geleverde diensten door uw podoloog of podotherapeut, geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Nobach kan de factuur in de meeste gevallen, m.u.v. enkele zorgverzekeraars, elektronisch declareren bij uw zorgverzekeraar. Uw behandelaar informeert u hierover tijdens het eerste consult.
 • Het bedrag dat niet door uw zorgverzekeraar wordt vergoed, dient u aan Nobach te betalen. U krijgt een factuur mee aan het einde van het consult of wanneer het therapeutische hulpmiddel wordt opgehaald. Deze dient u aan de kassa (contant of met de pinpas) te betalen. Bij uitzonderingen kan u het bedrag ook binnen 14 dagen aan Nobach overmaken. Het is niet mogelijk om met een creditcard te betalen.
 • Wanneer de patiënt jonger dan zestien jaar is, is de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt verantwoordelijk voor de kosten van de behandeling.
 • Wanneer het niet mogelijk is dat Nobach het vergoede bedrag rechtstreeks declareert bij uw zorgverzekeraar, dient u zelf zorg te dragen voor de declaratie van de factuur bij uw zorgverzekeraar.
 1. Annulering:
 • Een consult kunt u tot 24 uur van te voren annuleren en/of verzetten. Wanneer wij geen tijdige afmelding hebben ontvangen, kunnen wij kosten bij u in rekening brengen in de vorm van een verzuimnota.
 • De therapie of het hulpmiddel kunt u binnen 24 uur na bestelling kosteloos annuleren. Wanneer u de therapie of het hulpmiddel na 24 uur annuleert, worden de gemaakte kosten bij u in rekening gebracht. Het productieproces is op dat moment namelijk al in gang gezet.
 1. Garantie:
 • Onze specialisten verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit te waarborgen staat de podotherapeut ingeschreven bij de Nederlandse Vereniging van Podotherapie en het kwaliteitsregister paramedici. De register-podoloog staat ingeschreven bij stichting LOOP. Zolen, nagelbeugels, ortheses en taping zijn echter therapeutische hulpmiddelen. Er kan daarom geen garantie gegeven worden op het effect van deze hulpmiddelen.
 • Aanpassingen aan zolen of ortheses kunnen binnen twee maanden na aflevering kosteloos bijgesteld worden, wanneer er klachten zijn.
 • Wanneer de behandeling geen of onvoldoende resultaat oplevert, geeft dit in geen enkel geval een vrijstelling van betaling of restitutie.
 1. Klachtenregeling:
 • Indien u een klacht heeft kunt u deze kenbaar maken bij Nobach. Samen proberen wij naar een passende oplossing te zoeken die voor beide partijen aanvaardbaar is.
 • Indien u alsnog ontevreden bent, kunt u via de klachten- en geschillencommissie of via het kwaliteitsregister Paramedici uw klacht kenbaar maken. Vraag aan de praktijkeigenaar naar de desbetreffende gegevens.