Wij hopen natuurlijk dat het nooit nodig is, maar mocht u onverhoopt niet tevreden zijn over de zorg en/of de dienstverlening van Nobach dan kunt u op de volgende manier uw klacht kenbaar maken. In uw schrijven vernemen wij graag uw naam en adres, een beschrijving van de klacht en wat voor u een passende oplossing zou zijn:

Per e-mail: U kunt uw klacht per e-mail indienen bij podotherapie@nobach.nl

Per post: Ook is het mogelijk om schriftelijk een klacht in te dienen. Het correspondentie adres voor klachten is:

Nobach
t.a.v. de klachtenfunctionaris
Weth G.J. Kuiperstraat 2
8121AM Olst

Voortgang en afhandeling van uw klacht:
U ontvangt per e-mail of per post een ontvangstbevestiging van de klachtenfunctionaris. Indien nodig nemen wij telefonisch contact met u op om het e.e.a. persoonlijk te bespreken en samen met u naar een passende oplossing te zoeken. Wij streven er naar om uw klacht binnen maximaal twee weken na ontvangst af te handelen.

Heeft u klacht betrekking op podotherapeutische voetzorg en komen we er samen niet uit? Mocht dit het geval zijn, dan kunt u overwegen uw klacht voor te leggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie welke is ondergebracht bij het Kwaliteitsregister Paramedici. Voor de procedure van de Geschillencommissie verwijzen wij u naar de website van het Kwaliteitsregister Paramedici.