Op de pagina Vergoedingen vindt u een vergoedingenoverzicht van de zorgverzekeraars. Hier kunt u zien of en voor welke vergoeding u in aanmerking komt. Vaak wordt er een vergoeding per verzekerde per kalenderjaar verstrekt. De vergoeding komt vanuit de aanvullende verzekering(-en) en komt zo niet ten laste uw eigen risico.