Onze podotherapeuten zijn aangesloten bij de Nederlansdse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan geregisteerd in het Kwaliteitsregister Paramedici (KP).

Onze pedicures zijn aangesloten bij Provoet en het Kwaliteitsregister Pedicure (KRP) Procert.