Het zal niet velen zijn ontgaan dat Nobach instaat voor kwaliteit en service maar nu is het officieel erkend.

De Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten heeft een keurmerk ontwikkeld om de kwaliteit van praktijken te kunnen toetsen en waarborgen zodat er voor klanten geen twijfel is bij het kiezen van de juiste praktijk voor hun voetklachten. Zij hebben beoordeeld dat Nobach vakbekwaam is en voldoet aan alle kwaliteitseisen.

 

“Het Praktijkkeurmerk geeft ons inzicht in ons functioneren en daagt ons ook uit om te blijven verbeteren en het behaalde kwaliteitsniveau te blijven borgen.”

 

Het Praktijkkeurmerk is gebaseerd op de volgende kwaliteitsdomeinen:

 

1. Patiënten perspectief Het doel van dit domein is om te kijken op welke manier de patiënt (actief) bij het zorgproces is betrokken. Dit volgt de trend dat patiënten een grotere rol toebedeeld krijgen in de beoordeling en ontwikkeling van (zorg)producten en diensten. De meest voor de hand liggende mogelijkheid van patiënten feedback is door gebruik te maken van patiënten enquêtes, maar de patiënt kan ook op andere wijze zijn ervaring kenbaar maken. Een ander onderdeel betreft de afhandeling van klachten van patiënten: hoe functioneert de (wettelijk verplichte) klachtenregeling? Ook krijgt de informatievoorziening richting de patiënt en toegankelijkheid van de praktijk aandacht.

 

2. Professionele ontwikkeling en innovatie De methodes waarop nieuw verworven kennis in de praktijk wordt gebracht krijgen aandacht. Zijn er bijvoorbeeld zorgprotocollen ontwikkeld? Podotherapeuten nemen kennis van nieuwe (praktijk)richtlijnen, innovatieve onderzoeks- en behandelmethodes en kunnen deze kennis delen met collega’s door middel van bijvoorbeeld Intercollegiaal Overleg. Daarnaast wordt gekeken of de organisatie oog heeft voor de individuele ontwikkeling en ambities van medewerker (en hoe daar vorm aan gegeven wordt).

 

3. Praktijkinrichting Eisen op het gebied van praktijkinrichting (kenmerken van ruimtes en inventaris), gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Minimale inrichtingseisen voor de podotherapiepraktijk, 2015’.

 

4. Hygiëne en infectiepreventie Eisen op het gebied van hygiëne, gebaseerd op de kwaliteitsrichtlijn van de NVvP: ‘Hygiëne en infectiepreventie’, 2015.

 

5. Statusvoering Beoordeling van patiëntendossiers, waarbij de richtlijn ‘Podotherapeutische verslaglegging volgens de stappen van het methodisch handelen’ (2014) als basis dient.

 

6. Evaluatie van zorg Het evalueren van uitkomsten (effectmetingen) van de geleverde zorg speelt een steeds belangrijkere rol in de zorgsector, zo ook binnen de podotherapie. Deze evaluaties kunnen gebaseerd zijn op zorguitkomsten (PROMs) of zorgprocessen (toepassing richtlijnen/protocollen, enquêtes (PREMs)). Bij PREMs gaat het om de cliëntervaringen. Daarnaast wordt gekeken of deze evaluaties en bijbehorende acties worden beschreven in het kwaliteitsjaarverslag, waarin de organisatie verantwoording aflegt over het kwaliteitsbeleid van het afgelopen jaar.

 

Laat ons uw voet (gerelateerde) klachten verhelpen, maak snel een afspraak bij onze podotherapeute Maaike Landkroon.