Al jarenlang zijn wij, als voetenspecialist, verbonden aan de Sallandse Wandelvierdaagse (SW4D). Vooraf aan het evenement komen wandelaars van heinde en verre om gespecialiseerd advies te ontvangen en nieuwe wandelschoenen aan te laten meten. Maar ook tijdens de wandelvierdaagse worden voetproblemen direct bekeken en waar mogelijk worden zoolaanpassingen ’s avonds doorgevoerd, zodat de wandelaar de volgende ochtend op goede voet de SW4D kan vervolgen.
Als wandelvoetenspecialist wilden we ons nog meer bekwamen vanuit de wetenschappelijke invalshoek en hebben daarom tijdens de SW4D 2018 een heuse voetenlab ingericht. Zowel voor als na afloop werden 3D scans van de voeten gemaakt. Het uiteindelijk doel was (en blijft) om de wandelaar te voorzien van de meest gespecialiseerde adviezen en diensten voor een optimaal wandelplezier. Het onderzoek richtte zich onder andere op wat de invloed is van lange afstand wandelingen op de voeten qua lengte- en breedte maat en voetstand. Om goede vergelijkingen te maken werden de 20-km wandelaars uitgenodigd om deel te nemen aan het onderzoek. De gegevens werden vervolgens anoniem geanalyseerd en verwerkt samen met een student van de opleiding Podotherapie van Saxion Hogeschool.
Hieronder een korte samenvatting van het onderzoek.

Samenvatting

Aanleiding

Wandelen wordt steeds populairder in Nederland en deze wandelaars kunnen kampen met klachten als gevolg van de wandeling of als gevolg van de wandelschoen. Door dit onderzoek, naar toenemende lengte en breedte van voeten na het wandelen, zouden in de toekomst klachten voorkomen kunnen worden. Dit resulteert in de volgende onderzoeksvraag: Wat is het effect van 4 dagen 20 km wandelen op de statiek van de voeten?

Methode

Om de onderzoeksvraag te beantwoorden is er een semi-experiment uitgevoerd. Tijdens dit onderzoek zijn 69 proefpersonen gemeten (49 vrouwen, 20 mannen) in de leeftijd van 38 – 79 jaar. Voor het wandelen en na het wandelen zijn de deelnemers gemeten doormiddel van de Albert Aetrex scan.

Resultaten

Het verschil in lengte en breedte van de voeten van de proefpersonen gedurende de wandelvierdaagse is geanalyseerd. Uit de resultaten blijkt dat er een significante toename van de lengte van de voet te zien is vanaf de 3e dag wandelen.

Conclusie

Uit het onderzoek blijkt dat er een significant verschil is gevonden in de toename van de lengte van de voet na 4 dagen 20 km wandelen. Hierdoor moeten schoenenzaken rekening houden met het aanmeten van het juiste wandelschoeisel.

Discussie

69 proefpersonen hebben uiteindelijk het onderzoek uitgevoerd. Dit is niet hoog voor een kwantitatief onderzoek. Volgens Faber en Fonseca (2014) kan een te laag deelnemersaantal erg bepalend zijn voor de betrouwbaarheid van het onderzoek.

Mocht u nog vragen hebben over het onderzoek of mocht u deskundig advies willen inwinnen bij een van onze specialisten aarzel dan niet om contact met ons op te nemen!